Kurs Hebrajskiego Biblijnego

75,00 PLN

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących, które chciałyby „posmakować” lektury Pisma św. w oryginale. Nie ma żadnych warunków wstępnych – poza takim może, że nic samo się nie stanie. Jeśli poważnie myślisz o osiągnięciu celu, który tu stawiam – czyli czytaniu i rozumieniu tekstu hebrajskiego -  to musisz się liczyć z tym, że będzie to wymagać nieco wysiłku i systematyczności.

Obecna wersja kursu stanowi piątą, zmodyfikowaną edycję. Zakłada szybką naukę czytania i rozumienia wiekszości tekstu pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju w języku hebrajskim.

Uczestnicy:

                - nauczą się alfabetu hebrajskiego;
                - poznają znaki samogłoskowe;
                - poznają zasady czytania tekstu hebrajskiego;
                - przyswoją około 150 słówek;
                - otrzymają podstawową wiedzę na temat gramatyki hebrajskiej,
                  przy czym gramatyka ta będzie na ogół podawana przy okazji
                  tłumaczenia tekstów;
                - zdobędą umiejętności do samodzielnego tłumaczenia tekstu Rdz 1,1-27
                  w wersji oryginalnej.

 

Zamów

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących, które chciałyby „posmakować” lektury Pisma św. w oryginale. Nie ma żadnych warunków wstępnych – poza takim może, że nic samo się nie stanie. Jeśli poważnie myślisz o osiągnięciu celu, który tu stawiam – czyli czytaniu i rozumieniu tekstu hebrajskiego -  to musisz się liczyć z tym, że będzie to wymagać nieco wysiłku i systematyczności.

Obecna wersja kursu stanowi piątą, zmodyfikowaną edycję. Zakłada szybką naukę czytania i rozumienia wiekszości tekstu pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju w języku hebrajskim.

Uczestnicy:

                - nauczą się alfabetu hebrajskiego;
                - poznają znaki samogłoskowe;
                - poznają zasady czytania tekstu hebrajskiego;
                - przyswoją około 150 słówek;
                - otrzymają podstawową wiedzę na temat gramatyki hebrajskiej,
                  przy czym gramatyka ta będzie na ogół podawana przy okazji
                  tłumaczenia tekstów;
                - zdobędą umiejętności do samodzielnego tłumaczenia tekstu Rdz 1,1-27
                  w wersji oryginalnej.